Prosba o dar Ducha svatého

Bože, dej mi trochu svého Ducha moudrosti, abych rozpoznal, kde mám ustoupit a kde mám plnit svůj úkol.

Bože, dej mi trochu svého Ducha rozumu, abych poznal, co ode mne chceš a kdo to se mnou myslí dobře.

Bože, dej mi trochu Ducha rady, abych pomáhal těm, kteří to potřebují a ptají se mne na radu.

Bože, dej mi trochu Ducha síly, abych se odvážil - i proti názoru ostatních - stát při tobě.

Bože, dej mi trochu Ducha vědění, abych se dobře učil a své znalosti abych používal pro radost a užitek ostatních.

Bože, dej mi trochu Ducha zbožnosti, abych se modlil za druhé a ve všech věcech, i v těch nejmenších, ti důvěřoval.

Bože, dej mi trochu Ducha bázně Boží, abych s tím, co jsi stvořil, i když se to zdá zlé, zacházel dobře a abych nic lehkomyslně neničil.