Život je možné prožívat jen směrem vpřed a chápat jen směrem vzad.

                                                                       Jack Welch

 

Často má mlčící tvář výmluvná slova i hlas...

                                                                   tuším, že Ovidius

 

Pokud nemáte jiný nástroj než kladivo, budete se na každý problém dívat jako na hřebík.

                                                                    Abraham Maslow

 

Když uvidíš obra, prohlédni si nejprve pozici slunce, aby to nebyl jenom stín trpaslíka.

                                                                    von Hardenberg

 

Kdo nerozumí jednomu pohledu, nepochopí ani dlouhé vysvětlování.

                                                                     arabské přísloví

 

Hledáš Boha mezi mraky...

jindy zase v kostele,

On Ti zatím Boogie-woogie

v srdci tančí vesele! 

                                    poezie pro cestující- pražské metro