Čekáme druhé mimčo, bude to holčička. Na ultrazvuku se zjistilo, že nemá kousek levé ruky. Mám ji moc ráda a už se na ni těším. Těžko asi některým lidem vysvětlím, že ji budu milovat, i kdyby neměla ruku ani jednu. Je to přeci plod lásky a kus z nás dvou, kterej je v Božím plánu.

Jak jsem již mnohým lidem říkala, mohli bychom ji litovat a celý život se trápit otázkou proč? Samozřejmě vím, že jí to bude v lecčems omezovat, že si třeba často popláče, že ji bude někdo nevybíravě komentovat ...

Smysl její život má už teď. Už teď nám skrz ní dává Pán Bůh vidět takovou sílu přátelství, pomoc a lásku od druhých lidí, že i kdyby mě tisíc a jeden morous tvrdil, jakej bude mít těžkej život, polituju ho, neboť asi nemá dost přátel, kteří by mu dokázali opak.

Věřím a doufám, že bude mít život takový, jaký pro ni chce Bůh, a že se rozhodne děkovat a být mu vděčná za ten dar, který dostala.