Hledám

koukám

slídím

hlavu třídím. 

 

Plasty sem

papír vedle

kam jen?

 

Kde jsem?

kam patřím?

Shořím?

 

Hořím?

Pálím?

kam se vzdálím?

dobře chválím?

Jdu snad za Ním?

 

Co všechno vím?

 

Kam dorazím srdcem tichým?